WordPress database error: [Failed to open the referenced table 'hkt_icwp_wpsf_ips']
CREATE TABLE `hkt_icwp_wpsf_ip_meta` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', asn int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'ASN', country_iso2 char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Country Code ISO 3166-1 alpha-2', pc_is_proxy tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'ProxyCheck: Is Proxy?', geo_updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Geolocation data updated at', pc_last_check_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'ProxyCheck last lookup at', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES hkt_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;

WordPress database error: [Failed to open the referenced table 'hkt_icwp_wpsf_ips']
CREATE TABLE `hkt_icwp_wpsf_ip_meta` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', asn int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'ASN', country_iso2 char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Country Code ISO 3166-1 alpha-2', pc_is_proxy tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'ProxyCheck: Is Proxy?', geo_updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Geolocation data updated at', pc_last_check_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'ProxyCheck last lookup at', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES hkt_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;

WordPress database error: [Failed to open the referenced table 'hkt_icwp_wpsf_ips']
CREATE TABLE `hkt_icwp_wpsf_ip_rules` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', cidr int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CIDR', is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Is IP Range', offenses int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Offenses Count', type char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'List', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'IP Description', can_export tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Can This IP Be Exported', last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Access', blocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IP Blocked', unblocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Visitor Requested Unblock', last_unblock_attempt_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Time An Auto-Unblock Attempt Was Made', expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'The IP Rule on this lists expires at this time.', imported_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'This IP rule was imported from a master site.', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES hkt_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;

WordPress database error: [Failed to open the referenced table 'hkt_icwp_wpsf_ips']
CREATE TABLE `hkt_icwp_wpsf_ip_rules` ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary ID', ip_ref int(11) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Foreign Key For Primary ID', cidr int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CIDR', is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Is IP Range', offenses int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Offenses Count', type char(2) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'List', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'IP Description', can_export tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Can This IP Be Exported', last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Access', blocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IP Blocked', unblocked_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Visitor Requested Unblock', last_unblock_attempt_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Time An Auto-Unblock Attempt Was Made', expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'The IP Rule on this lists expires at this time.', imported_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'This IP rule was imported from a master site.', updated_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Last Updated', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Created', deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Soft Deleted', PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (ip_ref) REFERENCES hkt_icwp_wpsf_ips(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci;


Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/japanfur/course.k-sei.com/wp-content/themes/hkt-simple/functions.php on line 17
K-SEI – Tài liệu học K-sei.com
Tiếng Nhật cho trẻ em 子供向け日本語
Tiếng Nhật cho trẻ em 子供向け日本語

Hiểu những khó khăn khi bố mẹ không phải là người Nhật mà có con đã và đang theo học tại trường cấp 1 Nhật bản, bạn không thể dạy con hay muốn con tiếp tục duy trì hay nâng …

View Detail
Khoá học hội thoại theo chủ đề hình ảnh 絵で日本会話を学びましょう
Khoá học hội thoại theo chủ đề hình ảnh 絵で日本会話を学びましょう

Với 59 chủ đề bạn có thể học được cách sử dụng khoảng 1500 từ tiếng Nhật, với vốn từ này khi học cùng giáo viên Nhật bản, bạn có thể nói về bất cứ đề tài theo ý thích …

View Detail
Khoá học cho người đi làm 社会人向けコース
Khoá học cho người đi làm 社会人向けコース

Trong khóa học này, kiến ​​thức và cách cư xử để trở thành một thành viên của xã hội, kiến ​​thức cơ bản về giao tiếp, quy tắc cơ bản trong công việc, cách cư xử qua điện thoại, cách …

View Detail
Nihongo Tango Drills - Giongo and Gitaigo
Nihongo Tango Drills - Giongo and Gitaigo

Cuốn sách này đã được xây dựng để các bạn vừa có thể sử dụng và nhớ được từ tượng thanh, từ tượng hìnhhay sử dụng hằng ngày cùng với động từ cơ bản vừa có thể tổng hợp được …

View Detail
Kanji Look and learn
Kanji Look and learn

Giúp các bạn làm quen và học chữ Hán một cách chắc chắn, bài bản, dễ nhớ và sử dụng thành thạo trong các cuộc thi năng lực tiếng Nhật cũng như ứng dụng trong học tập và làm việc …

View Detail
Trợ từ trong tiếng Nhật Chino All About Particles
Trợ từ trong tiếng Nhật Chino All About Particles

Học sinh Nhật Bản quen thuộc với thuật ngữ “trợ từ” và nhận ra rằng chúng cũng giống như giới từ trong tiếng Anh, đòi hỏi một nỗ lực đặc biệt để thành thạo. Khóa học này cung cấp tất …

View Detail
Năng lực diễn tả Practical Guide for Mimetic Expression
Năng lực diễn tả Practical Guide for Mimetic Expression

Chúng tôi nghĩ rằng tùy vào từng học viên tiếng Nhật thì từ tượng thanh, từ tượng hình này sẽ là lĩnh vực từ vựng khó nhớ và khó sử dụng. Tuy nhiên, nếu các bạn hiểu ý nghĩa cảm …

View Detail
Cuộc sống và văn hoá Nhật bản 日本のくらしと文化
Cuộc sống và văn hoá Nhật bản 日本のくらしと文化

Thông qua giáo trình này, chúng tôi rất hạnh phúc nếu các bạn học viên biết được về nước Nhật, hay cuộc sống và văn hóa của người Nhật đang gắn kết sâu sắc cới Đông Á như thế nào. …

View Detail
Nameraka_Kaiwa (N1-2) 23 bài
Nameraka_Kaiwa (N1-2) 23 bài

Khái Quát Nội Dung Khóa Học Phần 1: Học sự biến đổi của âm một cách đặc trưng ở từ ngữ nói. Phần 2: Học một số đặc trưng về mặt hình thể của từ ngữ nói. Phần 3: Học gắn kết chặt …

View Detail
Tài liệu tư vấn コンサルティング資料
Tài liệu tư vấn コンサルティング資料

1. Làm thế nào để học giỏi tiếng Nhật 2. Làm rõ mục đích học tiếng Nhật 3. Lên kế hoạch cho từng mục tiêu 4. Hiểu cách hoạt động của bộ não phương pháp học (1) 5. Học từ các giác quan chủ …

View Detail
Business Japanese (N1-2) 49 bài
Business Japanese (N1-2) 49 bài

Khái Quát Nội Dung Khóa Học Các phần “ Hội thoại cơ bản”, “ Biểu đạt chiến lược”, “ Hội thoại thực dụng”, “Coffee Break” với mục tiêu đạt được tiếng Nhật sử dụng chủ yếu ở văn phòng. ở phần …

View Detail
Hội thoại hàng ngày (N3) 45 bài 日常会話
Hội thoại hàng ngày (N3) 45 bài 日常会話

Khái Quát Nội Dung Khóa Học Luyện tập, trau dồi các tình huống cụ thể, chuyên sâu trong sinh hoạt như giao tiếp mọi tình huống ở những nơi công cộng mà chắc chắn bạn gặp hằng ngày từ việc đi …

View Detail
Hội thoại sơ cấp (N4) 48 bài 初級会話
Hội thoại sơ cấp (N4) 48 bài 初級会話

Khái Quát Nội Dung Khóa Học Giới thiệu bản thân, tại trường đại học, tại nơi mua sắm và quán ăn, văn hóa Nhật Bản, du lịch và đi chơi, giải quyết sự cố, các dịp đặc biệt. Mẫu câu hữu …

View Detail
JLPT N5
JLPT N5

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể: 1. Đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ hiragana, chữ katakana, chữ hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hằng ngày 2. Nghe được thông tin …

View Detail
JLPT N4
JLPT N4

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể: 1.Hiểu và sử dụng 1500 từ tương đương học hết 50 bài Minna no Nihongo, phần kanji khoảng 300 chữ thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen …

View Detail
JLPT N3
JLPT N3

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể: 1.Đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày. 2.Hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi …

View Detail
JLPT N2
JLPT N2

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể: 1.Đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản… về các chủ đề đa dạng. 2.Nghe …

View Detail
JLPT N1
JLPT N1

Sau khóa học, người học sẽ đạt được 1. Hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. 2. Hiểu được nội dung của các đoạn văn có tính lý luận như bài báo- thuyết giảng trên tạp chí, …

View Detail

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật