Business Japanese (N1-2) 49 bài
Business Japanese (N1-2) 49 bài

Khái Quát Nội Dung Khóa Học Các phần “ Hội thoại cơ bản”, “ Biểu đạt chiến lược”, “ Hội thoại thực dụng”, “Coffee Break” với mục tiêu đạt được tiếng Nhật sử dụng chủ yếu ở văn phòng. ở phần …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật