Trợ từ trong tiếng Nhật Chino All About Particles
Trợ từ trong tiếng Nhật Chino All About Particles

Học sinh Nhật Bản quen thuộc với thuật ngữ “trợ từ” và nhận ra rằng chúng cũng giống như giới từ trong tiếng Anh, đòi hỏi một nỗ lực đặc biệt để thành thạo. Khóa học này cung cấp tất …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật