Khoá học hội thoại theo chủ đề hình ảnh 絵で日本会話を学びましょう
Khoá học hội thoại theo chủ đề hình ảnh 絵で日本会話を学びましょう

Với 59 chủ đề bạn có thể học được cách sử dụng khoảng 1500 từ tiếng Nhật, với vốn từ này khi học cùng giáo viên Nhật bản, bạn có thể nói về bất cứ đề tài theo ý thích …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật