JLPT N1
JLPT N1

Sau khóa học, người học sẽ đạt được 1. Hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. 2. Hiểu được nội dung của các đoạn văn có tính lý luận như bài báo- thuyết giảng trên tạp chí, …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật