JLPT N3
JLPT N3

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể: 1.Đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày. 2.Hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật