JLPT N4
JLPT N4

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể: 1.Hiểu và sử dụng 1500 từ tương đương học hết 50 bài Minna no Nihongo, phần kanji khoảng 300 chữ thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật