Nameraka_Kaiwa (N1-2) 23 bài
Nameraka_Kaiwa (N1-2) 23 bài

Khái Quát Nội Dung Khóa Học Phần 1: Học sự biến đổi của âm một cách đặc trưng ở từ ngữ nói. Phần 2: Học một số đặc trưng về mặt hình thể của từ ngữ nói. Phần 3: Học gắn kết chặt …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật