Nihongo Tango Drills - Giongo and Gitaigo
Nihongo Tango Drills - Giongo and Gitaigo

Cuốn sách này đã được xây dựng để các bạn vừa có thể sử dụng và nhớ được từ tượng thanh, từ tượng hìnhhay sử dụng hằng ngày cùng với động từ cơ bản vừa có thể tổng hợp được …

K-SEI tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản được thành lập với mục tiêu kết nối hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn

Japan Head Office

Add: Higashinaganuma Inagi city Tokyo Japan 206-0802

Tel: (81) 050-5539-6925

Email: info@k-sei.com

Liên kết

Copyright ©2019 K-SEI. All Right Reserved.

Tư vấn học tiếng Nhật